Diff for /servers/slapd/overlays/syncprov.c between versions 1.147.2.85 and 1.335

version 1.147.2.85, 2011/01/11 19:19:14 version 1.335, 2011/01/29 02:30:22
Line 1 Line 1
 /* $OpenLDAP$ */  /* $OpenLDAP: pkg/ldap/servers/slapd/overlays/syncprov.c,v 1.334 2011/01/28 15:33:56 hallvard Exp $ */
 /* syncprov.c - syncrepl provider */  /* syncprov.c - syncrepl provider */
 /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.  /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.
  *   *
Line 113  typedef struct slog_entry { Line 113  typedef struct slog_entry {
 } slog_entry;  } slog_entry;
   
 typedef struct sessionlog {  typedef struct sessionlog {
           struct berval   sl_mincsn;
         int             sl_num;          int             sl_num;
         int             sl_size;          int             sl_size;
         slog_entry *sl_head;          slog_entry *sl_head;
Line 224  syncprov_state_ctrl( Line 225  syncprov_state_ctrl(
   
         if ( ret < 0 ) {          if ( ret < 0 ) {
                 Debug( LDAP_DEBUG_TRACE,                  Debug( LDAP_DEBUG_TRACE,
                         "slap_build_sync_ctrl: ber_flatten2 failed\n",                          "slap_build_sync_ctrl: ber_flatten2 failed (%d)\n",
                         0, 0, 0 );                          ret, 0, 0 );
                 send_ldap_error( op, rs, LDAP_OTHER, "internal error" );                  send_ldap_error( op, rs, LDAP_OTHER, "internal error" );
                 return ret;                  return LDAP_OTHER;
         }          }
   
         return LDAP_SUCCESS;          return LDAP_SUCCESS;
Line 270  syncprov_done_ctrl( Line 271  syncprov_done_ctrl(
   
         if ( ret < 0 ) {          if ( ret < 0 ) {
                 Debug( LDAP_DEBUG_TRACE,                  Debug( LDAP_DEBUG_TRACE,
                         "syncprov_done_ctrl: ber_flatten2 failed\n",                          "syncprov_done_ctrl: ber_flatten2 failed (%d)\n",
                         0, 0, 0 );                          ret, 0, 0 );
                 send_ldap_error( op, rs, LDAP_OTHER, "internal error" );                  send_ldap_error( op, rs, LDAP_OTHER, "internal error" );
                 return ret;                  return LDAP_OTHER;
         }          }
   
         return LDAP_SUCCESS;          return LDAP_SUCCESS;
Line 337  syncprov_sendinfo( Line 338  syncprov_sendinfo(
   
         if ( ret < 0 ) {          if ( ret < 0 ) {
                 Debug( LDAP_DEBUG_TRACE,                  Debug( LDAP_DEBUG_TRACE,
                         "syncprov_sendinfo: ber_flatten2 failed\n",                          "syncprov_sendinfo: ber_flatten2 failed (%d)\n",
                         0, 0, 0 );                          ret, 0, 0 );
                 send_ldap_error( op, rs, LDAP_OTHER, "internal error" );                  send_ldap_error( op, rs, LDAP_OTHER, "internal error" );
                 return ret;                  return LDAP_OTHER;
         }          }
   
         rs->sr_rspoid = LDAP_SYNC_INFO;          rs->sr_rspoid = LDAP_SYNC_INFO;
Line 735  again: Line 736  again:
                         /* If we didn't find an exact match, then try for <= */                          /* If we didn't find an exact match, then try for <= */
                         if ( findcsn_retry ) {                          if ( findcsn_retry ) {
                                 findcsn_retry = 0;                                  findcsn_retry = 0;
                                   rs_reinit( &frs, REP_RESULT );
                                 goto again;                                  goto again;
                         }                          }
                         rc = LDAP_NO_SUCH_OBJECT;                          rc = LDAP_NO_SUCH_OBJECT;
Line 818  syncprov_free_syncop( syncops *so ) Line 820  syncprov_free_syncop( syncops *so )
 static int  static int
 syncprov_sendresp( Operation *op, opcookie *opc, syncops *so, int mode )  syncprov_sendresp( Operation *op, opcookie *opc, syncops *so, int mode )
 {  {
         slap_overinst *on = opc->son;  
   
         SlapReply rs = { REP_SEARCH };          SlapReply rs = { REP_SEARCH };
         LDAPControl *ctrls[2];          LDAPControl *ctrls[2];
         struct berval cookie = BER_BVNULL, csns[2];          struct berval cookie = BER_BVNULL, csns[2];
Line 915  syncprov_qplay( Operation *op, syncops * Line 915  syncprov_qplay( Operation *op, syncops *
 {  {
         slap_overinst *on = LDAP_SLIST_FIRST(&so->s_op->o_extra)->oe_key;          slap_overinst *on = LDAP_SLIST_FIRST(&so->s_op->o_extra)->oe_key;
         syncres *sr;          syncres *sr;
         Entry *e;  
         opcookie opc;          opcookie opc;
         int rc = 0;          int rc = 0;
   
Line 1377  syncprov_op_cleanup( Operation *op, Slap Line 1376  syncprov_op_cleanup( Operation *op, Slap
         slap_overinst *on = opc->son;          slap_overinst *on = opc->son;
         syncprov_info_t         *si = on->on_bi.bi_private;          syncprov_info_t         *si = on->on_bi.bi_private;
         syncmatches *sm, *snext;          syncmatches *sm, *snext;
         modtarget *mt, mtdummy;          modtarget *mt;
   
         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &si->si_ops_mutex );          ldap_pvt_thread_mutex_lock( &si->si_ops_mutex );
         if ( si->si_active )          if ( si->si_active )
Line 1421  syncprov_op_cleanup( Operation *op, Slap Line 1420  syncprov_op_cleanup( Operation *op, Slap
 }  }
   
 static void  static void
 syncprov_checkpoint( Operation *op, SlapReply *rs, slap_overinst *on )  syncprov_checkpoint( Operation *op, slap_overinst *on )
 {  {
         syncprov_info_t *si = (syncprov_info_t *)on->on_bi.bi_private;          syncprov_info_t *si = (syncprov_info_t *)on->on_bi.bi_private;
         Modifications mod;          Modifications mod;
         Operation opm;          Operation opm;
         SlapReply rsm = { 0 };          SlapReply rsm = {REP_RESULT};
         slap_callback cb = {0};          slap_callback cb = {0};
         BackendDB be;          BackendDB be;
         BackendInfo *bi;          BackendInfo *bi;
Line 1471  syncprov_checkpoint( Operation *op, Slap Line 1470  syncprov_checkpoint( Operation *op, Slap
                 char txtbuf[SLAP_TEXT_BUFLEN];                  char txtbuf[SLAP_TEXT_BUFLEN];
                 size_t textlen = sizeof txtbuf;                  size_t textlen = sizeof txtbuf;
                 Entry *e = slap_create_context_csn_entry( opm.o_bd, NULL );                  Entry *e = slap_create_context_csn_entry( opm.o_bd, NULL );
                   rs_reinit( &rsm, REP_RESULT );
                 slap_mods2entry( &mod, &e, 0, 1, &text, txtbuf, textlen);                  slap_mods2entry( &mod, &e, 0, 1, &text, txtbuf, textlen);
                 opm.ora_e = e;                  opm.ora_e = e;
                 opm.o_bd->be_add( &opm, &rsm );                  opm.o_bd->be_add( &opm, &rsm );
Line 1558  syncprov_add_slog( Operation *op ) Line 1558  syncprov_add_slog( Operation *op )
                 while ( sl->sl_num > sl->sl_size ) {                  while ( sl->sl_num > sl->sl_size ) {
                         se = sl->sl_head;                          se = sl->sl_head;
                         sl->sl_head = se->se_next;                          sl->sl_head = se->se_next;
                           AC_MEMCPY( sl->sl_mincsn.bv_val, se->se_csn.bv_val, se->se_csn.bv_len );
                           sl->sl_mincsn.bv_len = se->se_csn.bv_len;
                         ch_free( se );                          ch_free( se );
                         sl->sl_num--;                          sl->sl_num--;
                 }                  }
Line 1684  syncprov_playlog( Operation *op, SlapRep Line 1686  syncprov_playlog( Operation *op, SlapRep
   
         if ( mmods ) {          if ( mmods ) {
                 Operation fop;                  Operation fop;
                 SlapReply frs = { REP_RESULT };  
                 int rc;                  int rc;
                 Filter mf, af;                  Filter mf, af;
                 AttributeAssertion eq = ATTRIBUTEASSERTION_INIT;                  AttributeAssertion eq = ATTRIBUTEASSERTION_INIT;
Line 1714  syncprov_playlog( Operation *op, SlapRep Line 1715  syncprov_playlog( Operation *op, SlapRep
                 fop.o_bd->bd_info = (BackendInfo *)on->on_info;                  fop.o_bd->bd_info = (BackendInfo *)on->on_info;
   
                 for ( i=ndel; i<num; i++ ) {                  for ( i=ndel; i<num; i++ ) {
                         if ( uuids[i].bv_len == 0 ) continue;                    if ( uuids[i].bv_len != 0 ) {
                           SlapReply frs = { REP_RESULT };
   
                         mf.f_av_value = uuids[i];                          mf.f_av_value = uuids[i];
                         cb.sc_private = NULL;                          cb.sc_private = NULL;
                         fop.ors_slimit = 1;                          fop.ors_slimit = 1;
                         frs.sr_nentries = 0;  
                         rc = fop.o_bd->be_search( &fop, &frs );                          rc = fop.o_bd->be_search( &fop, &frs );
   
                         /* If entry was not found, add to delete list */                          /* If entry was not found, add to delete list */
                         if ( !cb.sc_private ) {                          if ( !cb.sc_private ) {
                                 uuids[ndel++] = uuids[i];                                  uuids[ndel++] = uuids[i];
                         }                          }
                     }
                 }                  }
                 fop.o_bd->bd_info = (BackendInfo *)on;                  fop.o_bd->bd_info = (BackendInfo *)on;
         }          }
Line 1822  syncprov_op_response( Operation *op, Sla Line 1824  syncprov_op_response( Operation *op, Sla
                          * that changed, and only one can be passed in the csn queue.                           * that changed, and only one can be passed in the csn queue.
                          */                           */
                         Modifications *mod = op->orm_modlist;                          Modifications *mod = op->orm_modlist;
                         int i, j, sid;                          unsigned i;
                           int j, sid;
   
                         for ( i=0; i<mod->sml_numvals; i++ ) {                          for ( i=0; i<mod->sml_numvals; i++ ) {
                                 sid = slap_parse_csn_sid( &mod->sml_values[i] );                                  sid = slap_parse_csn_sid( &mod->sml_values[i] );
Line 1898  syncprov_op_response( Operation *op, Sla Line 1901  syncprov_op_response( Operation *op, Sla
   
                 if ( do_check ) {                  if ( do_check ) {
                         ldap_pvt_thread_rdwr_rlock( &si->si_csn_rwlock );                          ldap_pvt_thread_rdwr_rlock( &si->si_csn_rwlock );
                         syncprov_checkpoint( op, rs, on );                          syncprov_checkpoint( op, on );
                         ldap_pvt_thread_rdwr_runlock( &si->si_csn_rwlock );                          ldap_pvt_thread_rdwr_runlock( &si->si_csn_rwlock );
                 }                  }
   
Line 2327  syncprov_search_response( Operation *op, Line 2330  syncprov_search_response( Operation *op,
                 rs->sr_ctrls = op->o_tmpalloc( sizeof(LDAPControl *)*2,                  rs->sr_ctrls = op->o_tmpalloc( sizeof(LDAPControl *)*2,
                         op->o_tmpmemctx );                          op->o_tmpmemctx );
                 rs->sr_ctrls[1] = NULL;                  rs->sr_ctrls[1] = NULL;
                   rs->sr_flags |= REP_CTRLS_MUSTBEFREED;
                 /* If we're in delta-sync mode, always send a cookie */                  /* If we're in delta-sync mode, always send a cookie */
                 if ( si->si_nopres && si->si_usehint && a ) {                  if ( si->si_nopres && si->si_usehint && a ) {
                         struct berval cookie;                          struct berval cookie;
Line 2411  syncprov_op_search( Operation *op, SlapR Line 2415  syncprov_op_search( Operation *op, SlapR
         sync_control *srs;          sync_control *srs;
         BerVarray ctxcsn;          BerVarray ctxcsn;
         int i, *sids, numcsns;          int i, *sids, numcsns;
         struct berval mincsn;          struct berval mincsn, maxcsn;
         int dirty = 0;          int dirty = 0;
   
         if ( !(op->o_sync_mode & SLAP_SYNC_REFRESH) ) return SLAP_CB_CONTINUE;          if ( !(op->o_sync_mode & SLAP_SYNC_REFRESH) ) return SLAP_CB_CONTINUE;
Line 2526  syncprov_op_search( Operation *op, SlapR Line 2530  syncprov_op_search( Operation *op, SlapR
                         i++;                          i++;
                 }                  }
   
                 /* Find the smallest CSN */                  /* Find the smallest CSN which differs from contextCSN */
                 mincsn = srs->sr_state.ctxcsn[0];                  mincsn.bv_len = 0;
                 for ( i=1; i<srs->sr_state.numcsns; i++ ) {                  maxcsn.bv_len = 0;
                         if ( ber_bvcmp( &mincsn, &srs->sr_state.ctxcsn[i] ) > 0 )                  for ( i=0; i<srs->sr_state.numcsns; i++ ) {
                                 mincsn = srs->sr_state.ctxcsn[i];                          for ( j=0; j<numcsns; j++ ) {
                 }                                  if ( srs->sr_state.sids[i] != sids[j] )
                                           continue;
                                   if ( BER_BVISEMPTY( &maxcsn ) || ber_bvcmp( &maxcsn,
                                           &srs->sr_state.ctxcsn[i] ) < 0 ) {
                                           maxcsn = srs->sr_state.ctxcsn[i];
                                   }
                                   if ( ber_bvcmp( &srs->sr_state.ctxcsn[i], &ctxcsn[j] ) < 0) {
                                           if ( BER_BVISEMPTY( &mincsn ) || ber_bvcmp( &mincsn,
                                                   &srs->sr_state.ctxcsn[i] ) > 0 ) {
                                                   mincsn = srs->sr_state.ctxcsn[i];
                                           }
                                   }
                           }
                   }
                   if ( BER_BVISEMPTY( &mincsn ))
                           mincsn = maxcsn;
   
                 /* If nothing has changed, shortcut it */                  /* If nothing has changed, shortcut it */
                 if ( srs->sr_state.numcsns == numcsns ) {                  if ( srs->sr_state.numcsns == numcsns ) {
Line 2596  no_change:  if ( !(op->o_sync_mode & SLA Line 2615  no_change:  if ( !(op->o_sync_mode & SLA
                         /* Are there any log entries, and is the consumer state                          /* Are there any log entries, and is the consumer state
                          * present in the session log?                           * present in the session log?
                          */                           */
                         if ( sl->sl_num > 0 && ber_bvcmp( &mincsn, &sl->sl_head->se_csn ) >= 0 ) {                          if ( sl->sl_num > 0 && ber_bvcmp( &mincsn, &sl->sl_mincsn ) >= 0 ) {
                                 do_present = 0;                                  do_present = 0;
                                 /* mutex is unlocked in playlog */                                  /* mutex is unlocked in playlog */
                                 syncprov_playlog( op, rs, sl, srs, ctxcsn, numcsns, sids );                                  syncprov_playlog( op, rs, sl, srs, ctxcsn, numcsns, sids );
Line 2743  syncprov_operational( Line 2762  syncprov_operational(
                                 }                                  }
   
                                 if ( !ap ) {                                  if ( !ap ) {
                                         if ( !(rs->sr_flags & REP_ENTRY_MODIFIABLE) ) {                                          if ( rs_entry2modifiable( op, rs, on )) {
                                                 Entry *e = entry_dup( rs->sr_entry );  
                                                 if ( rs->sr_flags & REP_ENTRY_MUSTRELEASE ) {  
                                                         overlay_entry_release_ov( op, rs->sr_entry, 0, on );  
                                                         rs->sr_flags ^= REP_ENTRY_MUSTRELEASE;  
                                                 } else if ( rs->sr_flags & REP_ENTRY_MUSTBEFREED ) {  
                                                         entry_free( rs->sr_entry );  
                                                 }  
                                                 rs->sr_entry = e;  
                                                 rs->sr_flags |=  
                                                         REP_ENTRY_MODIFIABLE|REP_ENTRY_MUSTBEFREED;  
                                                 a = attr_find( rs->sr_entry->e_attrs,                                                  a = attr_find( rs->sr_entry->e_attrs,
                                                         slap_schema.si_ad_contextCSN );                                                          slap_schema.si_ad_contextCSN );
                                         }                                          }
Line 2938  sp_cf_gen(ConfigArgs *c) Line 2947  sp_cf_gen(ConfigArgs *c)
                 }                  }
                 sl = si->si_logs;                  sl = si->si_logs;
                 if ( !sl ) {                  if ( !sl ) {
                         sl = ch_malloc( sizeof( sessionlog ) );                          sl = ch_malloc( sizeof( sessionlog ) + LDAP_PVT_CSNSTR_BUFSIZE );
                           sl->sl_mincsn.bv_val = (char *)(sl+1);
                           sl->sl_mincsn.bv_len = 0;
                         sl->sl_num = 0;                          sl->sl_num = 0;
                         sl->sl_head = sl->sl_tail = NULL;                          sl->sl_head = sl->sl_tail = NULL;
                         ldap_pvt_thread_mutex_init( &sl->sl_mutex );                          ldap_pvt_thread_mutex_init( &sl->sl_mutex );
Line 3064  syncprov_db_open( Line 3075  syncprov_db_open(
                 si->si_numops++;                  si->si_numops++;
         }          }
   
           /* Initialize the sessionlog mincsn */
           if ( si->si_logs && si->si_numcsns ) {
                   sessionlog *sl = si->si_logs;
                   int i;
                   /* If there are multiple, find the newest */
                   for ( i=0; i < si->si_numcsns; i++ ) {
                           if ( ber_bvcmp( &sl->sl_mincsn, &si->si_ctxcsn[i] ) < 0 ) {
                                   AC_MEMCPY( sl->sl_mincsn.bv_val, si->si_ctxcsn[i].bv_val,
                                           si->si_ctxcsn[i].bv_len );
                                   sl->sl_mincsn.bv_len = si->si_ctxcsn[i].bv_len;
                           }
                   }
           }
   
 out:  out:
         op->o_bd->bd_info = (BackendInfo *)on;          op->o_bd->bd_info = (BackendInfo *)on;
         return 0;          return 0;
Line 3079  syncprov_db_close( Line 3104  syncprov_db_close(
 {  {
     slap_overinst   *on = (slap_overinst *) be->bd_info;      slap_overinst   *on = (slap_overinst *) be->bd_info;
     syncprov_info_t *si = (syncprov_info_t *)on->on_bi.bi_private;      syncprov_info_t *si = (syncprov_info_t *)on->on_bi.bi_private;
   #ifdef SLAP_CONFIG_DELETE
           syncops *so, *sonext;
   #endif /* SLAP_CONFIG_DELETE */
   
         if ( slapMode & SLAP_TOOL_MODE ) {          if ( slapMode & SLAP_TOOL_MODE ) {
                 return 0;                  return 0;
Line 3087  syncprov_db_close( Line 3115  syncprov_db_close(
                 Connection conn = {0};                  Connection conn = {0};
                 OperationBuffer opbuf;                  OperationBuffer opbuf;
                 Operation *op;                  Operation *op;
                 SlapReply rs = {REP_RESULT};  
                 void *thrctx;                  void *thrctx;
   
                 thrctx = ldap_pvt_thread_pool_context();                  thrctx = ldap_pvt_thread_pool_context();
Line 3096  syncprov_db_close( Line 3123  syncprov_db_close(
                 op->o_bd = be;                  op->o_bd = be;
                 op->o_dn = be->be_rootdn;                  op->o_dn = be->be_rootdn;
                 op->o_ndn = be->be_rootndn;                  op->o_ndn = be->be_rootndn;
                 syncprov_checkpoint( op, &rs, on );                  syncprov_checkpoint( op, on );
         }          }
   
   #ifdef SLAP_CONFIG_DELETE
           ldap_pvt_thread_mutex_lock( &si->si_ops_mutex );
           for ( so=si->si_ops, sonext=so;  so; so=sonext  ) {
                   SlapReply rs = {REP_RESULT};
                   rs.sr_err = LDAP_UNAVAILABLE;
                   send_ldap_result( so->s_op, &rs );
                   sonext=so->s_next;
                   syncprov_drop_psearch( so, 0);
           }
           si->si_ops=NULL;
           ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &si->si_ops_mutex );
           overlay_unregister_control( be, LDAP_CONTROL_SYNC );
   #endif /* SLAP_CONFIG_DELETE */
   
     return 0;      return 0;
 }  }
   

Removed from v.1.147.2.85  
changed lines
  Added in v.1.335


______________
© Copyright 1998-2020, OpenLDAP Foundation, info@OpenLDAP.org