[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Re: migrating passwd from NIS to LDAP
Tony Earnshaw wrote:

> What Openldap version?

rpm -qa says:
openldap-2.0.27-8

O.k. for the time being; you'll want to upgrade at some time in the
future.

You might actually be better off upgrading first, before you create a production directory. 2.0.x allows lots of schema inconsistencies in the directory which later versions will barf on. That's probably the reason why Redhat kept 2.0.x even in their RHEL flagship; there are enough production directories out there which will break after an upgrade, to make the transition a support nightmare. Since you're starting fresh, better face the >2.0.x consistency requirements before you're in production. 2.1.something is in Fedora.

Z


-- Dilettantism i en skön konst må ej utdömas. Den bereder en oskyldig och förädlande njutning både åt utövaren och hans omgivning. Och idkar dilettanten sin konst med anspråkslöshet och hängivenhet, så bidrager han till att göra både sig själv och sina vänner mera mottagliga för konsten i högre mening.

          Gustaf Cederschiöld, Om ordlekar, Norstedt 1910