[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

;binaryLs,

We are running an openLDAP implementation to store user certificates. The
new version of our CA has  a problem in publishing Certificates to openldap
because it tries to write the userCertificate attribute, without the ;binary
suffix.

Does openLdap support writing of certificates without the ;binary suffix ?
If so, what needs to be changed in the configuration ?

Do the LDAP/PKIX standards define the suffix as a "MUST" ?

Met vriendelijke groet/with kind regards,
Dennis 't Jong================================================
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en 
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht 
onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en 
de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. 
================================================
The information contained in this message may be confidential 
and is intended to be exclusively for the addressee. Should you 
receive this message unintentionally, please do not use the contents 
herein and notify the sender immediately by return e-mail.